SET-regeling: Subsidieregeling voor eHealth Thuis-toepassingen

Speciaal voor zorgaanbieders onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is er nu een stimuleringsregeling (subsidieregeling) voor het opschalen en borgen van bestaande eHealth oplossingen: ‘SET’.  

 

Doel 

Het doel van SET is ervoor te zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of een beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor zijn inmiddels talloze eHealth-toepassingen ontwikkeld die de zorg en ondersteuning thuis kunnen faciliteren. Carefriend is zo’n eHealth toepassing, maar een eHealth toepassing kan ook een idee of oplossing zijn die naadloos aansluit op Carefriend. Heeft u zo’n idee of toepassing in gedachten, kunt u die onder deze regeling inbrengen. U kunt ook reeds ontwikkelde aanvullende Carefriend-functionaliteiten indienen die bekostigd zouden kunnen worden door middel van deze subsidie. 

 

Termijn 

SET is geïnitieerd door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) en de aanvraagperiode voor subsidie loopt tot en met 31 december 2022. Met deze regeling is een bedrag van €12.500.000 gemoeid. Het minimale subsidiebedrag bedraagt €50.000 en kan oplopen tot € 750.000. 

 

eHealth-toepassingen
‘eHealth’ is nogal een containerbegrip voor velen. Het gaat hierbij om volledig digitale toepassingen die betrekking hebben op zorg en/of ondersteuning, die de kwaliteit van leven van cliënten verbeteren of (mantel)zorg vereenvoudigen. Denk hierbij aan personenalarmering, sensoren voor leefstijlmonitoring (zoals valsensoren), beeldbellen, telemonitoring, medicijndispensers, elektronische toedieningsregistratie, communicatieplatformen, zorgrobots of eHealth-toepassingen in de GGZ. 

   

Quickscan 

Overweegt u een aanvraag voor SET? Via een zogenaamde quickscan kun je je plan kort toelichten (let op: dit is niet de aanvraag zelf) en vrijblijvend het projectidee voorleggen aan de RVO. De RVO toetst vervolgens of het plan aansluit bij de doelstellingen van de regeling. 

   

Meer weten? 

  • Bekijk deze link voor meer informatie over SET.  
  • Bekijk deze link voor een aantal concrete voorbeeldprojecten die al een SET-subsidie hebben ontvangen. 
  • Bekijk deze video over de toepassing van SET bij revalidatiecentrum Basalt en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.