Er wordt steeds meer van zorgorganisaties in Nederland gevraagd. Middelen worden schaarser en de bureaucratie neemt toe door regels, wetten en procedures. Hierdoor komt de directe tijd die aan de cliënt besteed kan worden onder druk te staan.

Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, moeten organisaties slimmer gaan werken. Hiervoor is innovatieve informatie- en communicatietechnologie een zeer belangrijk hulpmiddel. JOEP. is deze vernieuwende technologie!

Wat is JOEP.?

JOEP. is een applicatie waarmee een cliënt en zijn of haar omgeving op een veilige wijze toegang krijgt tot het zorgdossier en in contact kan komen met de hulpverleners. JOEP. is ontwikkeld voor zorgorganisaties, medewerkers en hun cliënten. De functionaliteit van JOEP. sluit naadloos aan op uw Carefriend omgeving en daarmee op de processen en procedures binnen uw organisatie.

De kenmerken:

Wat is JOEP.?

JOEP. is een applicatie waarmee een cliënt en zijn of haar omgeving op een veilige wijze toegang krijgt tot het zorgdossier en in contact kan komen met de hulpverleners. JOEP. is ontwikkeld voor zorgorganisaties, medewerkers en hun cliënten. De functionaliteit van JOEP. sluit naadloos aan op uw Zorg Informatie Systeem en daarmee op de processen en procedures binnen uw organisatie.

De kenmerken:

Minder administratieve lasten

Verhoging van de kwaliteitsbeleving van uw cliënten

De status van de hulpverlening 24/7 zichtbaar

Veilige en professionele chatfunctie met cliënten

Volledig in uw huisstijl

Veilig delen van documenten

Online agenda

Inzicht in de gemoedstoestand van de cliënt

Eenvoudig evalueren en rapporteren

Cliënten hebben inzicht in hun eigen zorgdossier