FAQ

Hieronder staat misschien wel het antwoord op je vraag.

Qurentis Software is sinds 2016 gecertificeerd voor NEN7510 en ISO 27001. Beide normen hebben betrekking op informatiebeveiliging. NEN 7510 richt zich daarbij specifiek op de zorg.

Qurentis Software heeft in 2018 de nieuwe Europese privacywetgeving ‘Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)’ organisatiebreed geïmplementeerd. Alle achtergrondinformatie met betrekking tot dit onderwerp is voor klanten van Qurentis na te lezen in het Kenniscentrum.

Klanten van Qurentis merken tijdens contactmomenten dat informatiebeveiliging onderdeel is van onze dagelijkse werkzaamheden. Zo kunnen alleen tekenbevoegden van een organisatie specifieke documenten ondertekenen en wijzigingen doorgeven. Wij controleren deze gegevens structureel met de gegevens op het Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel en het ID-bewijs. Klanten worden dan ook voorafgaand aan de ondertekening van het contract gevraagd om deze documenten met ons te delen. 
 
Qurentis Software verwacht van haar klanten dat zij minimaal dezelfde eisen stellen aan het zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie als dat wij dat doen. Wij gaan ervan uit dat klanten er zorg voor dragen dat zij op een veilige manier gegevens met ons uitwisselen. Mochten wij signaleren dat dit onveilig gebeurt, zullen wij klanten hierover informeren. 
 
Qurentis werkt met een mutatieformulier, waarop klanten interne wijzigingen kenbaar kunnen maken. Door middel van dit formulier kan elke klant drie contactpersonen opgeven die contact mogen opnemen met afdeling Support, om zo key-users aan te stellen binnen hun organisatie. 
 
De ontwikkeling van software vindt uiteraard plaats binnen een veilige ontwikkelomgeving en voldoet aan strenge proceseisen. Informatiebeveiliging is in de ontwerpfase van een nieuwe functionaliteit een vast onderdeel. Daarbij worden ontwerpstrategieën waaronder dataminimalisatie en het abstraheren van persoonsgegevens zoveel als mogelijk toegepast. 
 
Qurentis Software zorgt uiteraard voor een veilig transport en opslag van de data voor haar klanten. Een overzicht van deze architectuur is te vinden op het Kenniscentrum, maar kan ook op voorhand toegestuurd worden.

Qurentis biedt aan alle klanten, bij ondertekening van het contract, een standaard verwerkersovereenkomst aan. Ook zijn aanvullende documenten als een overzicht gegevensverwerking en overzicht architectuur voorafgaand aan ondertekening beschikbaar voor alle klanten. Naderhand zijn deze te vinden in het Kenniscentrum.

Wij kunnen software ontwikkelen voor iedere branche. Onze standaard softwarepakketten Carefriend en Collabris zijn speciaal ontwikkeld voor zorgorganisaties.

Op de pagina producten ziet u onze standaard softwarepakketten. U ziet hierin welke softwarepakketten het meest bij uw organisatie passen. Ons elektronisch cliëntendossier Carefriend is het meest geschikt voor directe zorgmedewerkers en onze declaratiesoftware Collabris is het meest geschikt voor de backoffice.

De ontwikkelaars in onze Software Studio kunnen software ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Wanneer u zelf een idee heeft voor een softwareoplossing kunt u contact met ons opnemen zodat we kunnen bespreken of en hoe wij uw idee kunnen uitvoeren.

Voor vragen met betrekking tot onze dienstverlening, het melden van incidenten, of het aanvragen van verzoeken of extra services, kunt u contact opnemen met de technische helpdesk van Qurentis. De voorkeur gaat uit naar het gebruiken van het selfservice-portaal, waarin alle klanten zelf een melding kunnen maken.  

  • Telefoon: 040 201 00 40 (optie 1)
  • Selfservice-portaal: via de door Qurentis toegestuurde inloggegevens (24/7)

De werktijden van de Qurentis helpdesk zijn op werkdagen van 08:30 uur tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur.

Bekijk onze vacature pagina  om te zien welke huidige vacatures wij uit hebben staan. Daarnaast is het ook altijd mogelijk om een open sollicitatie te sturen.

Qurentis blijft in contact met haar klanten d.m.v. een maandelijkse nieuwsbrief, een halfjaarlijks terugkerend magazine, release notes bij nieuwe updates, mailings, een klantportaal/selfservice-portaal en de medewerkers van afdeling Support, Verkoop en Consultancy.

Qurentis is via het reguliere telefoonnummer 040 201 00 40per mail of voor alle klanten via het selfservice-portaal bereikbaar. Laatstgenoemde is een extra service voor klanten van Qurentis, waarmee ze rechtstreeks een vraagstuk kunnen inschieten.

Onze medewerkers van afdeling Consultancy kunnen u ondersteunen bij de inrichting van en opleiding in het gebruik van de software. Dit kan bij u op locatie, bij ons of bij u op locatie. Ons streven is om u zo snel mogelijk zelfstandig met de software te laten werken.

Wanneer u als nieuwe klant bij Qurentis start zullen medewerkers van afdeling Consultancy u uitleggen hoe de software werkt door middel van duidelijke praktijktrainingen en samen met u de inrichting gaan voltooien. Zo wordt het systeem op een correcte manier ingericht én leert u zelf hoe het moet. Een win-win situatie dus! 

Aan het begin van het salestraject bepalen wij samen met u welke specifieke modules voor u noodzakelijk en wenselijk zijn. Vervolgens wordt er een offerte toegestuurd. Bij deze offerte zit ook altijd een mutatieformulier. Deze documenten dienen getekend retour te worden gestuurd. Daarnaast vragen wij om een KVK-uittreksel en kopie paspoort van de tekenbevoegde. 
 
Zodra deze gegevens akkoord zijn, worden het contract en de verwerkersovereenkomst opgesteld en naar u toegestuurd.  
 
De documenten waar wij om vragen zijn standaard documenten die wij bij alle nieuwe klanten opvragen of toesturen. Afhankelijk van uw situatie kunnen er aanvullende documenten opgevraagd worden. Uw applicatie wordt aangemaakt zodra al deze documenten ontvangen en gecontroleerd zijn. Dit neemt gewoonlijk ongeveer 1 à 2 werkdagen in beslag, waarna u direct gebruik kunt maken van uw nieuwe applicatie. 

Een opzegging dient 3 maanden vóór einde contractdatum van het lopende contract schriftelijk en aangetekend kenbaar te worden gemaakt bij Qurentis.

Binnen onze software is een kennisbank aanwezig: ons Kenniscentrum. In deze module zijn handleidingen, helpteksten, veelgestelde supportvragen, alle nieuwsbrieven, release notes en nog veel meer te vinden.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NLdigital Voorwaarden, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht van toepassing.