Geslaagd voor de jaarlijkse audit

Geslaagd voor de driejaarlijkse audit!

Van 1 tot en met 3 juli heeft Kiwa de herevaluatie NEN 7510:2017 en NEN-ISO/IEC 27001:2017 bij Qurentis uitgevoerd. In deze drie dagen is het gehele Information Security Management System (ISMS) kritisch onderzocht en beoordeeld. Onderdeel van deze audit was een uitgebreid documentenonderzoek en tevens werd ons bedrijf specifiek op de implementatie van de AVG beoordeeld.

Er zijn tijdens deze dagen geen bevindingen geconstateerd. Tijdens het eindgesprek noemde Kiwa met name het hoge bewustzijnsniveau van al onze medewerkers. Ook de implementatie van de AVG was bijzonder goed op orde.

We zijn erg trots dat we in drie jaar tijd in staat zijn gebleken om het ISMS binnen alle afdelingen naar zo’n hoog niveau te tillen. We gaan er in de toekomst dan ook alles aan doen om dit niveau te handhaven!