Productontwikkeling bij Qurentis

Onze ontwikkelafdeling is het hart van onze organisatie. Iedere dag werken de ontwikkelaars van Qurentis aan producten die bijdragen aan  de zorgverlener van de toekomst. In de afgelopen 12 jaar is onze organisatie, het ontwikkelteam én de wijze waarop we software ontwikkelen, steeds verder geprofessionaliseerd.

Dagelijks werken er meer dan 400 klanten met onze software, waar naast zorginhoudelijke en administratieve informatie, bovenal privacygevoelige informatie doorheen gaat. Daarom is een goed gestroomlijnd ontwikkelproces essentieel: iedere wijziging in het systeem, hoe klein deze ook is, vraagt om de nodige ontwikkeltijd.  

Het ontwikkelproces begint met een uitgebreide onderzoeksfase waarbij we de wensen van klanten goed analyseren. De input van onder andere onze Productmanager, Accountmanager en betrokken consultants kunnen hier een rol in spelen. Als de wens duidelijk is vertaald, onderzoeken de Product Owner en Lead Ontwikkelaar wat de impact is op het werkproces van de software en wat de technische impact van de wijziging is op andere onderdelen van de software.

Dit doen we met behulp van een ontwikkeldocument waarin we per wijziging naast de gebruikelijke user story, een functioneel ontwerp én een technisch ontwerp opstellen. Vervolgens wordt altijd een vier-ogen beleid toegepast om te beoordelen of een wijziging doorgevoerd kan worden en hoeveel tijd de wijziging in beslag gaat nemen. In deze fase van het proces proberen we onze klanten altijd en tijdig op de hoogte te brengen of een wens doorgevoerd kan worden of niet. Daarbij geven we altijd een motivatie waarom we een bepaalde keuze hebben gemaakt. 

De fases van het ontwikkelproces

Wanneer een wens is goedgekeurd dan nemen we de wens op in de sprintplanning en plannen we hem in voor een specifieke sprint (ontwikkelperiode van twee weken waarin aan een specifieke release wordt gewerkt conform de scrum methodiek). Tijdens de sprint wordt de wijziging aangebracht in onze software door een van onze ontwikkelaars. Vervolgens vindt een uitvoerige testfase plaats door de ontwikkelaar in de ontwikkelfase en door de testafdeling in de testfase. Tijdens beide fases documenteren we uitvoerig welke acties we toepassen en ook in deze fase passen we te allen tijde een vier-ogen beleid toe.

Als uit de testfase geen issues komen, mag de wijziging door naar de acceptatiefase. In deze fase van het ontwikkeltraject kunnen belanghebbenden de wijziging accepteren. Daarnaast wordt in deze fase alle benodigde documentatie uitgewerkt en gedeeld binnen de organisatie. 

Uiteenlopende klanten, uiteenlopende wensen

Pas nadat alle stappen op een Agile wijze zijn doorlopen kan de wijziging uiteindelijk vrijgegeven worden. De wijziging gaat dan naar de ‘productieomgeving’, waar deze uiteindelijk zichtbaar wordt voor alle klanten.

Wanneer een wens veel impact heeft op onze applicaties, of wanneer een wens veel onderzoek behoeft om de functionele werking duidelijk te krijgen, kan het voorkomen dat het wat langer duurt voordat een wens doorgevoerd wordt. Onze ruim 400 klanten bieden uiteenlopende soorten zorg aan waardoor zij uiteenlopende behoeften hebben qua functionaliteiten in onze software-oplossingen. Iedere zorginstelling kent immers zijn eigen zorgproces. Dit zorgt er ook voor dat de wensen, vragen en issues die bij ons binnenkomen zeer uiteenlopend zijn. Het doorvoeren van een bepaalde wens kan ook een impact hebben op andere klanten. Hierdoor is het van belang iedere wens zorgvuldig af te wegen. Door ons ontwikkelproces op deze manier vorm te geven, zorgen we ervoor dat onze software zo perfect mogelijk aansluit op uw zorgproces!