Zorginformatiebouwstenen in Carefriend

De komende tijd zullen in Carefriend zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) worden toegevoegd. Dit houdt in dat een aantal bestaande Careblocks worden uitgebreid, en dat nieuwe Careblocks beschikbaar komen die cliëntgebonden informatie bevatten. De toevoeging van deze zorgbouwstenen valt binnen een groter project waarin we digitale gegevensuitwisseling via de MedMij en eOverdracht standaarden gaan implementeren.

Met de ontwikkeling van deze bouwstenen sorteren we voor op de mogelijkheden die de wet EGIZ (Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg) zal bieden om veilig, gemakkelijk en accuraat informatie uit te wisselen met andere partijen zoals Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s), ziekenhuizen en andere externe zorgverleners. Wilt u bijvoorbeeld als Brabantse zorgaanbieder een cliënt overnemen van een ziekenhuis in Friesland, dan weet u dat de gegevens van uw cliënt uit Carefriend op de juiste plek in het ziekenhuis worden ingeladen, dat die informatie eenduidig is gedefinieerd en dat de informatie die uw Friese collega heeft ingegeven dus compleet en eenvoudig(er) te begrijpen is. Altijd handig!

Leave a Reply

Your email address will not be published.