Nieuwe berichtenstandaard 3.1 in Collabris versie 7.8.0.0

Nieuwe berichtenstandaard 3.1 in Collabris versie 7.8.0.0

Op 14 maart komt een nieuwe versie van Collabris uit die de nieuwe berichtenstandaard iJW & iWMO 3.1 bevat. De nieuwe berichtenstandaard brengt de volgende wijzigingen met zich mee:

Uitfasering 303/304- (declaratie)berichten

Vanaf de 3.1 versie kunnen er geen declaraties via het berichtenverkeer meer plaatsvinden over de periode van 2020 en eerder. Vanaf 4 april 2022 dienen correcties/declaraties voor 2021 of eerder buiten het berichtenverkeer om te geschieden.

  • Afwijzing verzoek om toewijzing (VOT) in verband met woonplaatsbeginsel moet binnen twee weken (specifiek voor de iJW3.1)

Wanneer een verzoek om toewijzing (VOT) wordt afgewezen i.v.m. het woonplaatsbeginsel moet dit binnen 14 dagen bij de zorgaanbieder bekend zijn. Vanaf versie 3.1 moet het veld met de verantwoordelijke gemeente volgens het woonplaatsbeginsel verplicht gevuld worden in het 319-bericht.

Het verzoek om toewijzing wordt altijd verstuurd op basis van een (wettelijke) verwijzing. Bij een wijziging op een bestaande toewijzing dient de VOW wel gebruikt te worden. VOW berichten worden in 3.1 niet aangepast door nog veel onduidelijkheden in de markt.

  • Nieuwe redenen bij corrigeren toewijzing

Nieuwe afwijzingsredenen om beter onderscheid te kunnen maken tussen ongeldige toewijzingen en geldige één-dags-toewijzingen:

  • Reden 13: ‘Verwijderd’ -> Geeft aan dat een toewijzing onterecht is verstuurd. De zorgaanbieder ontvangt zodoende een nieuwe toewijzing waarin de einddatum gelijk is aan de startdatum en reden 13 wordt meegegeven in het bericht.
  • Reden 14: ‘Administratieve correctie’ -> Voor het herstellen van een invoerfout. Wanneer er een invoerfout zit in een veld dat achteraf niet gewijzigd kan worden, moet de toewijzing ingetrokken worden met reden 13 (correctie) en dient er een nieuwe toewijzing afgegeven te worden.
  • Extra maatregel ter voorkoming van dubbel declareren

Vanaf release 3.1 is het alleen nog mogelijk een correctie in te dienen door de eerder ingediende factuurregel volledig te crediteren en deze opnieuw, tegen het juiste volume, in te dienen. ‘Opplussen’ is dus niet meer mogelijk: Per declaratieperiode en per toewijzingsnummer mag er altijd maar één declaratie zijn.

Op maandag 4 april 2022 moet de update bij alle betrokken organisaties geïmplementeerd (operationeel) zijn. Bekijk voor meer informatie over de nieuwe standaard en belangrijke data ook het Landelijk draaiboek migratie nieuwe berichtenstandaard.

Leave a Reply

Your email address will not be published.