Qurentis behaalt MedMij-kwalificatie voor ontsluiten PDF/A

Qurentis committeert zich sinds september 2021 aan het overheidsprogramma ‘Inzicht’, in samenwerking met haar klanten Zorgboerderij De Witte Hoeve en Stichting Artidé Zorg. Binnen het programma ‘Inzicht’ wordt gewerkt aan versnelling van een veilige en eenduidige elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige zorg. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om: 

  • Gestandaardiseerde uitwisseling binnen het zogenaamde ‘MedMij’-afsprakenstelsel; 
  • Eenmalig en eenduidig vastleggen van gegevens; 
  • Gelijkwaardige samenwerking tussen zorgprofessional en cliënt. 

 

MedMij kwalificatietest voor ontsluiten PDF/A 

Op donderdag 5 mei jl. hebben wij met ons API-platform ‘Qmula Connect’ als DVZA (Dienstverlener Zorgaanbieder) de MedMij-kwalificatie behaald. Deze kwalificatie bestond uit de combinatie Qmula Connect DVZA en bronsysteem Carefriend, het ECD van Qurentis. Dit betekent concreet dat wij Cliëntgegevens in PDF/A formaat kunnen ontsluiten, conform het MedMij afsprakenstelsel. 

Qmula Connect als platform voor gegevensuitwisseling 

Qmula Connect is de oplossing die uitwisseling met de cliënt (patiënt) mogelijk maakt, conform HL7 FHIR standaarden. De komende maanden doorlopen wij met Qmula Connect een acceptatiefase en volgt er ook een audit om te controleren of we voldoen aan het volledige normenstelsel van MedMij. Als deze met succes afgerond is, zal Qurentis het MedMij-label mogen dragen. Het is dan mogelijk om data uit te wisselen met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Daarnaast wordt er ook ingezet op uitwisseling met cliënt (patiënt) portalen en andere applicaties (eOverdracht). Qmula Connect faciliteert dan de koppeling met betrokken bronsystemen van een zorgorganisatie voor gestandaardiseerde uitwisseling. Voor zorginstellingen vormt dit een belangrijke basis om gegevens uit te wisselen vanuit de eigen bronsystemen met de patiënt in zijn of haar (zelfgekozen) PGO.  

Eerste mijlpaal binnen het InZicht programma 

Het standaardiseren en uitwisselen van patiëntgegevens wordt mede gedreven door de diverse versnellingsprogramma’s rondom informatie-uitwisseling binnen de zorg, waaronder ‘InZicht’: het programma waar Qurentis zich samen met haar klanten De Witte Hoeve en Artidé Zorg aan committeert. We zijn trots dat we de eerste stappen samen met deze twee klanten mogen zetten in dit traject. In navolging van deze klanten hopen wij ook voor meer zorgorganisaties de uitwisseling met en voor de cliënt tot stand te brengen. 

Deze kwalificatie vormt dan ook een belangrijke mijlpaal voor Qurentis, klanten, betrokken leveranciers en stichting MedMij. Een woord van dank aan alle partijen die hier een rol in hebben gespeeld en waarmee wij in samenwerking dit eerste resultaat hebben kunnen bereiken. 

Planning komende maanden 

Momenteel zijn we druk bezig met het toevoegen van zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) in Carefriend, die in de vorm van Careblocks kunnen worden gebruikt om de ondersteuning van cliënten zo optimaal mogelijk te ondersteunen vanuit het dossier. Daarnaast maken we in die ZIB’s gebruik van het snelst groeiende internationale medische terminologiestelsel: SNOMED Clinical Terms. SNOMED is aan nationale standaarden zoals NHG-tabellen en de Verrichtingenthesaurus gekoppeld en bevat patiëntvriendelijke termen. Als gevolg van onze unieke iteratieve manier van werken zijn de nieuwe ZIB’s en SNOMED nu al geïntegreerd en zichtbaar in een aantal  uitgeleverde Careblocks. Daarnaast staat er nog concreet op de planning voor het InZicht-project om: 

  • De gegevensdienst BGLZ (Basisgegevens Langdurige Zorg) te ondersteunen, conform het MedMij afsprakenstelsel, zodat cliënten via een PGO hun medische gegevens kunnen benaderen; 
  • Het ondersteunen van uitwisseling van klinische informatie in een verpleegkundige overdracht conform eOverdracht (gegevensdienst BGZ, oftewel Basisgegevens Zorg). 

Neem vooral eens een kijkje of neem contact met ons op bij vragen of meer interesse. Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de vervolgstappen in dit grote project. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.