Qurentis behaalt MedMij-label als DVZA-leverancier!

In een eerder stadium heeft Qurentis zich binnen het MedMij-traject gekwalificeerd voor de informatiestandaard BgLZ. Daar komt bij dat Qurentis nu ook als DVZA (Dienstverlener Zorgaanbieder) is geaccepteerd door MedMij. Dit acceptatietraject is onderdeel van het toetredingsproces tot deelnemer aan het MedMij-afsprakenstelsel en toelating tot het MedMij-netwerk. Hierdoor mag Qurentis officieel het MedMij-label voeren. 

 

Versnellingsprogramma’s 

Patiënten kunnen straks op een app naar keuze al hun medische gegevens inzien. Dit kan plaats-, tijd- en device-onafhankelijk; dus bijvoorbeeld vanuit het ziekenhuis, de huisarts of thuis op de bank. We spreken hier ook wel over een ‘Persoonlijke Gezondheidsomgeving’ (PGO). Voor een goede uitwisseling met PGO’s zijn zogenaamde ‘DVZA-leveranciers’ nodig om de informatie in het zorgdossier van de cliënt aan te kunnen bieden via een netwerk dat deze informatie vertrouwd kan doorzetten richting de PGO van de cliënt. Qurentis neemt deze rol van DVZA-leverancier op zich voor haar klanten. 

 

DVZA 

Om patiëntinformatie vanuit zorginstellingen naar de PGO van de patiënt te versturen, zijn er in het MedMij-afsprakenstel spelregels vastgesteld met definities van taal- en technische eisen. Iedere PGO- en bronsysteemleverancier moet daarom eerst een toetredingsproces doorlopen, voordat zij het MedMij-label mogen voeren. De DVZA en de gegevensdiensten zijn hierin belangrijke begrippen. De DVZA is de schakel waarmee patiëntgegevens veilig en betrouwbaar met een PGO uitgewisseld kunnen worden. Een gegevensdienst bevat de beschrijving van de set aan specifieke informatie die vastgelegd moet kunnen worden en op welke manier die informatie is gestructureerd. 

 

Qurentis faciliteert nu ten eerste de uitwisseling van de gegevensdiensten binnen de BGLZ (Basisgegevensset Langdurige Zorg). De DVZA wordt als volledige SAAS en Cloud dienst geleverd, waardoor het voor instellingen nóg eenvoudiger is om de uitwisseling te faciliteren. In onze professionele omgeving Carefriend heeft dit zich vertaald tot een aantal Careblocks die informatie borgen die tot zo’n gegevensset (dienst) behoren. 

Vervolgens breiden we de service uit met eOverdracht, die de gegevensdiensten onder de BGZ (Basisgegevensset Zorg) uitwisselt. 

 

Meervoudig assessment en gecontroleerde livegang 

De volgende stap is het meervoudig assessment voor DigiD, via de Toegangs Verlenings Service (TVS). Dit meervoudig assessment houdt in dat alle instellingen die gebruik maken van Carefriend en de DVZA-functie van Qurentis, op een juiste wijze de authenticatie (inlogproces) via DigiD uitvoeren. Hiervoor heeft aan de kant van Qurentis ook een DigiD beveiligingsassessment plaatsgevonden, als onderdeel van de kwalificatie. Een separate audit is voor zorginstellingen dan ook niet meer noodzakelijk. 

Een DigiD ICT-beveiligingsassessment is een vorm van controle van de betrouwbaarheid van een webapplicatie (in dit geval ons platform ‘Qmula’, waarover ‘de lijntjes lopen’). Deze controle is gericht op het volledige stelsel van alle benodigde en genomen maatregelen en procedures. Via DigiD kunnen burgers via een beveiligde verbinding toegang tot uw digitale loket of cliëntportaal krijgen.  

 

Dit meervoudig assessment wordt uitgevoerd door een Register-EDP auditor na een onafhankelijke PENtest. Aansluitend zal de livegang plaatsvinden, eventueel gecontroleerd. Het verschil zit erin dat tijdens een gecontroleerde livegang een kleine selectie cliënten in een PGO zijn of haar medisch dossier kunnen opvragen en inzien. Zodra deze fase succesvol is voltooid, zullen de omgevingen van andere instellingen aangesloten kunnen worden, zodat ook zij gegevens kunnen gaan uitwisselen met een PGO. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op voor de voorwaarden. Bij een normale livegang kan de Zorgaanbieder meteen worden gevonden door alle PGO’s en is er dus geen wachttijd.  

Leave a Reply

Your email address will not be published.