Qurentis gekwalificeerd voor eOverdracht ontvangend systeem

Nu volledig gekwalificeerd voor de informatiestandaard eOverdracht Nictiz

Nadat we als een van de eerste vier leveranciers de kwalificatie ‘eOverdracht verzenden’ hebben behaald (een door Nictiz vastgestelde informatiestandaard), zijn we op 2 juni ook geslaagd voor ‘eOverdracht ontvangend systeem’.

Het gaat hierbij specifiek over het overplaatsen van een patiënt vanuit een zorgaanbieder zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis, naar een zorgaanbieder die langdurige zorg levert.

De overdracht van het verpleegkundig dossier is een belangrijk onderdeel in de continuïteit en kwaliteit van de zorg. Voordeel voor de ziekenhuizen en VVT-instellingen is dat de informatiestandaard eOverdracht zorgt voor eenduidige en gestructureerde overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens.

 

Kwalificatie belangrijk voor InZicht regeling

Sinds eind 2021 is Qurentis druk bezig met de implementatie van MedMij en van de eOverdracht. De eerste stap was het uitbreiden van Qurentis met de ondersteuning van 38 ZIB’s (zorginformatiebouwstenen), waaronder de 14 die in de prestatieverplichting van de regeling VIPP Inzicht zitten. De tweede stap was het inbouwen van het notified pull mechanisme en Nuts in het Qmula Connect platform.

Een grote stap omdat dit in de toekomst ook in andere vormen van informatieoverdracht en ondersteuning van informatiestandaarden een belangrijke rol gaat spelen. De laatste stap, de kwalificatie van de eOverdracht, is belangrijk voor onze klanten die meedoen aan het VIPP Inzicht programma.

 

Kwalificatie en voortgang

Dat we de volledige Nictiz-kwalificatie hebben behaald, betekent niet dat we vinden dat we nu klaar zijn. Zoals u van Qurentis gewend bent, gaan we door met het uitbreiden en verbeteren van onze eOverdracht-functionaliteit.

Alle functionaliteit komt beschikbaar in de vorm van Careblocks, die we voor alle kanten beschikbaar stellen. Wilt u gebruik gaan maken van eOverdracht, of wilt u aansluiten in het MedMij-stelsel? Neem dan contact met ons op via info@qurentis.nl of ons algemene telefoonnummer +31 (0)40 201 00 40.

Leave a Reply

Your email address will not be published.