Samenwerken in de zorg

Met Qmula Connect maken we het mogelijk om te koppelen met allerlei soorten systemen.

(Zorg)organisaties zullen altijd meerdere systemen nodig hebben om de best mogelijke zorg te kunnen blijven leveren aan hun cliënten. Denk aan loonadministratie, boekhoudpakketten of planning tools. Sommige systemen heb je al en wil je behouden, maar het zou gemakkelijk zijn wanneer je deze kon koppelen aan uw ECD.

Open en interpretabel

De Fair principes beschrijven de voorwaarden waaraan een professionele omgeving moet voldoen om de hoost mogelijke bijdrage aan zorg te kunnen leveren. Met Qmula Connect ondersteunen wij de principes Open en Interpretabel. Open omdat we ons platform letterlijk ‘openstellen’ voor andere systemen. Interpretabel omdat je álle kanten op kunt met het platform. Jouw eigen, unieke weg is niet die van een andere zorgorganisatie. Met Qmula Connect koppel je de systemen die jouw organisatie helpen om de beste zorg aan jouw cliënten te leveren.