Productmanagement bij Qurentis – Focus op de zorg(verlener) van de toekomst

In een vorige blog heeft mijn collega Tim vanuit zijn rol als Product Owner een inkijkje gegeven in het hart van onze organisatie: de afdeling Ontwikkeling. Binnen het menselijk lichaam is het hart het vitale orgaan, maar zeker niet het enige orgaan dat een menselijk lichaam (optimaal) laat functioneren. Zo werkt dat ook binnen Qurentis. Of je nu kijkt naar onze afdeling Ontwikkeling, Support, Commercie, de stafafdelingen of naar de directie: iedere afdeling binnen Qurentis draagt zijn steentje bij aan het primaire proces. Dit primaire proces concentreert zich met name op de korte(re) termijn, maar iedere commercieel gezonde organisatie moet ook verder kijken: toewerken naar een stip op de horizon. De verantwoordelijkheid voor het bepalen van die stip is de verantwoordelijkheid van het Productmanagement. Na in het verleden één jaar te hebben gewerkt als Business Consultant bij Qurentis, ben ik per 1 januari 2021 teruggekeerd op het ‘oude nest’ in de rol van Product Manager. 

Helicopterview over de verschillende afdelingen

Heel veel bedrijven hebben tegenwoordig één of meerdere Product Managers in huis; de invulling van zo’n rol kan dan ook sterk verschillen. Binnen Qurentis ben ik medeverantwoordelijk voor het bewaken van het primaire proces en voor het correct functioneren van alle interne en externe processen die betrekking hebben op de 4 P’s: Product, Prijs, Promotie en Plaats. De rol van Product Manager heeft een primaire focus op de P van Product, maar heeft een helicopterview over de hele organisatie. We gaan zoveel mogelijk planmatig te werk. 
 
We maken een onderscheid tussen de korte termijn en de lange termijn en zetten dat uiteen op onze product roadmap. Deze wordt binnen onze organisatie beheerd door de Product Manager en de Product Owner. Daarbij heeft de Product Manager een sterke externe focus (m.n. welke marktontwikkelingen zien we?) en de Product Owner een sterke interne focus (m.n. hoe bereiden we hier onze ontwikkelafdeling zo goed mogelijk op voor?). De externe focus gaat met name over de trends en ontwikkelingen in de markt, de bewegingen van andere spelers en de behoeften van onze (potentiële) klanten. Daarnaast spelen ook technologische ontwikkelingen en wetswijzigingen een grote rol in de doorontwikkeling van onze software oplossingen. Dit kunnen kansen, maar ook bedreigingen zijn. Deze vertalen we zo concreet mogelijk naar de roadmap, die een scope kent van 12 maanden; bij Qurentis een kalenderjaar. Daarnaast kijken we ook verder over een tijdspanne van zo’n drie jaar, om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op nieuwe ontwikkelingen. Wilt u meer weten over onze roadmap en wat dit voor uw organisatie betekent? Wilt u een status update van uw wijzigingsverzoek? Vraag het gerust en dan lichten we onze plannen en planning verder aan u toe. 

Onze klanten hebben een stem

We kanaliseren klantwensen via ons ticketsysteem TOPdesk. Onze klanten hebben allemaal de mogelijkheid om zogenaamde ‘wijzigingsverzoeken’ in te dienen via een digitaal formulier, maar ook in klantgesprekken met onze collega’s in de buitendienst. We hebben een vaste, wekelijkse structuur ingebouwd voor het beoordelen en prioriteren van deze wijzigingsverzoeken. Dit wordt gedaan door de Product Manager en Product Owner. De ontwikkelings resources zijn niet onuitputtelijk. Dit dwingt ons om keuzes te maken in wat we wel en niet honoreren, ontwikkelen en uiteindelijk uitleveren en op welke termijn. 
Wordt een wijzigingsverzoek gehonoreerd, dan kennen we hier een ‘RFC nummer’ (Request For Change) aan toe en wordt het item door de Product Owner en een ontwikkelaar uitgewerkt in een functioneel-technisch ontwerp. Op basis daarvan bepalen we samen met onze Lead Software Developer de geschatte effort. 

Vervolgens plannen de Product Manager en de Product Owner het item weg in de tijd en wordt dit gecommuniceerd naar de klant die het verzoek heeft ingediend. Over de planning willen we zo transparant mogelijk zijn. Voor ons elektronisch cliëntendossier (ECD) Carefriend brengen we, uitzonderingen daargelaten, iedere twee weken een nieuwe release uit. Voor Collabris, onze zorgadministratieve oplossing, houden we een release frequentie aan van één keer per kwartaal. Bij iedere release communiceren we de items die ‘meelopen’ in een release. Onze klanten kunnen hier zelf zien of hun ingediende wens erbij zit of niet. Bij iedere uitlevering brengen we release notes uit, maken we kennisitems aan in onze systemen en instrueren we onze interne en externe specialisten over de nieuwe functionaliteiten. 

Van uitdagingen naar ideeën naar functionaliteiten

Uw input ten aanzien van nog ontbrekende functionaliteiten vinden wij erg waardevol. Hieruit blijkt namelijk dat u mee wilt denken in hoe onze oplossingen nog beter kunnen ondersteunen in uw bedrijfsvoering. Wij kunnen bij Qurentis alles zelf bedenken, maar uiteindelijk bent u degene die onze applicaties in de praktijk gebruikt. Nieuwe ideeën van klanten voor onze software zorgen voor nog meer toegevoegde waarde. Deze ideeën vertalen we in business cases. Daarin leggen we concreet de aanleiding vast, welk nut het idee heeft en de functie die de betreffende functionaliteiten concreet moeten vervullen. Daarbij kijken wij aan onze kant kritisch of de aangedragen ideeën in onze productvisie passen en haalbaar zijn om te realiseren. De zorg(verlener) van de toekomst staat daarbij centraal. Het ‘in de markt zetten’ van nieuwe oplossingen of functionaliteiten wordt gecoördineerd vanuit de afdelingen Productmanagement en Commercie. Een goede implementatie en overdracht van nieuwe functionaliteiten is uiteraard ook van groot belang. Daarover volgt meer informatie in een volgend nieuwsartikel. 

Meer weten? 

Nieuwsgierig naar de ontwikkelingen die in deze blog uiteen zijn gezet? Neem dan contact met mij op via mark.sweegers@qurentis.nl. Ik sta u graag te woord!